Hva med SPKs ordninger for gruppelivs­forsikring, yrkesskade­forsikring og boliglån?

Lovforslaget som nå er til behandling sier ingenting om disse ordningene. De vil fortsatt være en del av ditt medlemskap i SPK, hvis du har rett på det etter dagens ordning.