Hva får jeg i pensjon dersom jeg ikke greier jobbe til jeg er 67?

Den nye pensjonsløsningen som gjelder personer født 1963 og senere gjør det mulig å ta ut både alderspensjon og AFP, helt eller delvis, fra 62 år, og kan kombinere pensjon med inntekt uten at pensjonen reduseres.

Levealdersjusteringen Levealders­justering Pensjonen du har tent opp skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å oppnå same pensjon. Mer om Levealders­justering vil fortsatt gjelde hvis du tar ut pensjon før 67.

De som ikke har rett til AFP, vil få en betinget tjenestepensjon så lenge de er medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning etter 2020. Tidligere medlemmer har ikke denne rettigheten.

Hvor mye du får i pensjon avhenger av lønnen du har hatt, og hvor lenge du har jobbet. Jo lenger du jobber, jo mer tjener du opp til pensjon – jo høyere blir pensjonen.