Har vi fått ny AFP?

Ja, for noen. Partene er blitt enige om at de som er født i 1963 eller senere skal ha en AFP-ordning som er utformet etter mønster av AFP-ordningen i privat sektor.

AFP utformes som et livsvarig påslag som du kan ta ut fleksibelt mellom 62 og 70 år, og som fritt kan kombineres med inntekt.

Den nye AFP-ordningen legger opp til at du kan gå fra offentlig til privat sektor (og omvendt) og beholde AFP-opptjeningen. 

I dag er AFP-ordningen i offentlig sektor en tidligpensjonsordning som utbetales mellom 62 og 67 år. De som er født i1962 eller tidligere vil ha rett til AFP etter dagens ordning.

Les mer om dagens AFP.