Har jeg rett til AFP?

Alle som er født i 1962 eller tidligere har rett til AFP etter gammel ordning.

Les mer om kravene på spk.no: 

De som er født 1963 eller senere kan ha rett til AFP etter nye kvalifikasjonsregler. Reglene er enda ikke vedtatt, men kommer på et senere tidspunkt. Forslaget i avtalen er at kvalifikasjonsreglene for ny AFP fases gradvis inn. 

De som er født mellom 1963 og 1966, som på uttakstidspunktet ikke fyller vilkårene for ny AFP, kan likevel innvilges ny AFP i offentlig sektor dersom tjenestetiden er minst ti år og vedkommende har vært ansatt i en virksomhet med offentlig AFP: 

ÅrskullKvalifikasjonskrav 

1963

3 av 5 siste år
1964

4 av 6 siste år

1965

5 av 7 siste år

1966

6 av 8 siste år

Ansatte født i 1967 eller senere har ordinære kvalifikasjonsregler, altså 7 av siste 9 år.