Er jeg fremdeles garantert 66 prosent av lønnen i pensjon?

Den nye pensjonsløsningen gir ingen garanti om pensjonsnivå. Er du født i 1963 og senere vil samlet pensjon avhenge av hvor mange år du er i jobb. Jo lenger du jobber, jo høyere vil pensjonen bli.

Dette var en av hovedårsakene til at partene framforhandlet en ny pensjonsordning. Offentlige ansatte skulle få bedre uttelling av å stå lenger i arbeid, og samme mulighet som ansatte privat sektor til å opprettholde pensjonsnivået når levealderen øker.