Blir det fortsatt samordning?

Ja, men kun mot den gamle ordningen. Samordningen vil foregå som normalt for all opptjening før 2020.

De som har opptjening før 2020, og får det etter 2020, vil få alderspensjon etter både nye og gamle regler. Da vil samordningen kun slå inn for opptjeningen du hadde før 2020. 

Alderspensjon fra bruttoordningen for de som er født i 1963 eller senere skal ikke samordnes med ny AFP i offentlig eller privat sektor. 

Du som er født etter 1963 og som kun har opptjening i offentlig sektor etter 2020, får ikke pensjonen samordnet med folketrygden. Det samme gjelder dersom du har mindre enn tre års tjenestetid før 2020.