Om pensjons­kalkulatoren

Regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. Pensjonskalkulatoren på Min side gir per i dag kun beregninger basert på gammelt regelverk. Derfor er det ikke mulig å bruke kalkulatoren for deg som er født etter 1958.

Født før 1954

Pensjonskalkulatoren på Min side gir deg mulighet til å beregne offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon fra Statens pensjonskasse og folketrygden.

Når vi beregner pensjonen din, tar vi utgangspunkt i pensjonsopptjeningen du har hittil, både hos oss og hos NAV.

Født i 1954-1958

Pensjonskalkulatoren på Min side gir deg mulighet til å beregne offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon fra Statens pensjonskasse og folketrygden.

På grunn av  individuell garanti Individuell garanti Medlemer av offentlege tenestepensjonsordningar, som er fødde i 1958 eller før, er sikra at dei får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når dei fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, må du ha full oppteningstid, 30 år. Mer om Individuell garanti er du garantert 66 prosent av sluttlønnen i alderspensjon, gitt at du har full opptjening og tar ut tjenestepensjonen og alderspensjon fra folketrygden samtidig.

Vi gjør oppmerksom på at det vil ta tid å oppdatere kalkulatoren med de nye samordningsreglene som ble vedtatt i juni 2018. Beregningene vil derfor være midlertidige.

Født i 1959-1962

Er du født i årene 1959-1962 er pensjonskalkulatoren på Min side ikke mulig å bruke inntil den er oppdatert med nye samordningsregler. Dette vil etter planen skje i første halvår 2019. Arbeidet med å oppdatere pensjonskalkulatoren pågår. Men arbeidet er både teknisk svært komplisert og avhengig av oppdateringer i både egne og andres systemer. 

Født i 1963 og senere

Hvis du er født i 1963 og senere vil du fra og med 2020 begynne å tjene opp pensjon i en helt ny pensjonsordning. Regjeringen og partene i arbeidslivet ble 3. mars 2018 enige om en avtale om ny pensjonsløsning i offentlig sektor. Nå har et lovforslag som bygger på avtalen vært på høring, og et forslag til nytt lovvedtak ventes i løpet av våren 2019. Men detaljene i den nye offentlige tjenestepensjonen er ikke behandlet i Stortinget, og det vil ta tid å utvikle en pensjonskalkulator på Min side som gir beregninger basert på nytt regelverk for deg som er født i 1963 og senere.