Om pensjons­kalkulatoren

Regelverket for beregning av offentlig alderspensjon er under endring. Pensjonskalkulatoren på Min side er ikke helt oppdatert med nytt regelverk og har begrenset funksjonalitet for deg som er født mellom 1954 og 1962.

Født før 1954

Pensjonskalkulatoren på Min side gir deg mulighet til å beregne offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon fra Statens pensjonskasse og folketrygden (NAV).

Når vi beregner pensjonen din, tar vi utgangspunkt i pensjonsopptjeningen du har hittil, både hos oss og hos NAV.

Født i 1954-1958

Pensjonskalkulatoren på Min side gir deg mulighet til å beregne offentlig avtalefestet pensjon (AFP) og alderspensjon fra Statens pensjonskasse og folketrygden (NAV).

På grunn av  individuell garanti Individuell garanti Medlemer av offentlege tenestepensjonsordningar, som er fødde i 1958 eller før, er sikra at dei får 66 prosent av pensjonsgrunnlaget når dei fyller 67 år. For å få 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, må du ha full oppteningstid, 30 år. Mer om Individuell garanti er du garantert 66 prosent av sluttlønnen i alderspensjon, gitt at du har full opptjening og tar ut tjenestepensjonen og alderspensjon fra folketrygden samtidig.

Vi gjør oppmerksom på at det vil ta tid å oppdatere kalkulatoren med de nye samordningsreglene som ble vedtatt i juni 2018. Beregningene vil derfor være midlertidige.

Født i 1959-1962

Er du født i årene 1959-1962 kan du bruke kalkulatoren til å beregne alderspensjon fra Statens pensjonskasse og alderspensjon fra folketrygden (NAV). Kalkulatoren er under utvikling, og har derfor begrenset funksjonalitet.

Per i dag kan kalkulatoren ikke beregne alle alternativer for å kombinere jobb og pensjon. Arbeidet med å oppdatere pensjonskalkulatoren pågår. Men arbeidet er både teknisk svært komplisert og avhengig av oppdateringer i både egne og andres systemer. 

Født i 1963 og senere

Hvis du er født i 1963 og senere vil du fra og med 2020 begynne å tjene opp pensjon i en helt ny pensjonsordning

Det vil ta noe tid før en vi har en komplett pensjonskalkulator for deg. Men vi har laget en ny pensjonskalkulator som gir deg muligheten til å se hvordan reglene vil slå ut for din fremtidige pensjon.