Størrelsen på ektefellepensjon

01.01.2001 ble de såkalte nettoreglene innført. Mange av ektefellepensjonene i Statens pensjonskasse blir likevel fortsatt beregnet etter de såkalte bruttoreglene.

Full årlig brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle, eller sagt på en annen måte; 60 prosent av alderspensjonen.

En såkalt full årlig netto ektefellepensjon utgjør 9 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Opptjeningstid

Hvis den avdøde ektefellen din fortsatt var i jobb, vil vi ta med opptjeningstiden frem til aldersgrensen for stillingen, likevel ikke lenger enn til fylte 67 år, når vi beregner ektefellepensjonen.

Hvis den avdøde ektefellen din var AFP-pensjonist mellom 62 og 67 år, vil vi ta med faktisk opptjeningstid når vi beregner ektefellepensjonen. Det samme gjelder hvis avdøde hadde rettigheter som tidligere medlem, eller hadde direkte overgang fra stilling til alderspensjon. Hvis avdøde hadde direkte overgang fra stilling til uførepensjon tar vi med opptjeningstid frem til aldersgrensen, likevel ikke lenger enn til 67 år.

Nettoberegnet ektefellepensjon

Vi  samordner Samordning Pensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar. Mer om Samordning ikke nettoberegnet ektefellepensjon med ytelser fra folketrygden, kun med andre tjenestepensjoner. Det er også greit å være klar over at de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i Overføringsavtalen. Overførings­avtalen Har du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman. Mer om Overførings­avtalen

Bruttoberegnet ektefellepensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon  samordner Samordning Pensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar. Mer om Samordning vi både med ytelser fra folketrygden og med andre tjenestepensjoner.  Også her er det greit å være klar over at de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i  Overføringsavtalen. Overførings­avtalen Har du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman. Mer om Overførings­avtalen

Bruttoreglene blir i tillegg nyansert videre i forhold til om du har inntekt ved siden av ektefellepensjonen. Dette er avhengig av kjønn og når medlemskapet i Statens pensjonskasse begynte.

Mer om samordning av etterlattepensjon