Rett til ektefelle­pensjon

Ektefellepensjonen er en månedlig ytelse til gjenlevende ektefelle/registrert partner når den som er medlem hos oss dør. Pensjonen utbetales som hovedregel frem til en måned etter at den gjenlevende har falt bort.

Du har rett til pensjon hvis ektefellen din dør ett år eller mer etter

 • ansettelsen i en stilling som ga rett til medlemskap i Statens pensjonskasse
 • at ekteskapet ble inngått

Du kan ha rett til pensjon hvis ektefellen din var tidligere medlem i Statens pensjonskasse.

Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.

Fraskilte kan ha rett til pensjon

Noen tilleggskrav må være oppfylt for å få ektefellepensjon hvis du er skilt fra avdøde:

 • Avdøde må ha vært medlem i Statens pensjonskasse før skilsmissen. 
 • Ekteskapet må ha vart i minst 10 år. 
 • Du må ha vært minst 45 år da dere ble skilt. 
 • Du må ikke ha giftet deg på nytt før din tidligere ektefelle døde. 
 • Du må ikke ha fraskrevet deg retten til ektefellepensjon. 

Hvis avdøde har vært gift flere ganger, kan pensjonen bli delt i forhold til hvor mange påbegynte år hver av dere var gift med avdøde.

Når en av dere så dør, vil den andre få hele pensjonen.  

Ikke alle har rett til ektefellepensjon

Du har ikke rett til ektefellepensjon hvis ektefellen din dør

 • innen ett år etter tilsetting i en stilling som ga rett til medlemskap i Statens pensjonskasse eller
 • innen ett år etter at ekteskapet ble inngått 

Dette forutsetter at dødsfallet skyldes sykdom han/hun led av eller hadde symptomer på ved tilsettingen eller ekteskapsinngåelsen, og som minst en av dere har kjent til.

Noen ganger kan helt spesielle grunner likevel gi deg rett til ektefellepensjon. Det kreves i så fall et samspill av flere slike grunner, som for eksempel at du

 • er i en vanskelig økonomisk situasjon og har liten mulighet til å bedre den
 • forsørger felles mindreårige barn
 • var i et langvarig samboerforhold med avdøde før ekteskapet
 • over lang tid hadde omfattende pleie- og omsorgsoppgaver for avdøde

Hvis du gifter deg på nytt

Retten til å motta ektefellepensjon bortfaller hvis du gifter deg på nytt. Du kan imidlertid få pensjonen tilbake hvis dette ekteskapet tar slutt på grunn av død eller skilsmisse.

Når begge ektefellene dør

Hvis ektefellene dør på samme dato, blir det ikke utbetalt ektefellepensjon. Hvis de dør på ulik dato i samme måned, vil boet få en utbetaling.