Brutto­beregnet ektefelle­pensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle.

Bruttoberegnet ektefellepensjon gjelder

 • når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.07.1950 og din avdøde ektefelle ble medlem i Statens pensjonskasse første gang før 01.07.2000
 • når du som gjenlevende ektefelle er født før 01.01.1955 og dødsfallet skjedde 01.02.2010 eller senere og
  • din avdøde ektefelle ble medlem i Statens pensjonskasse første gang før 01.10.1976 og
  • ekteskapet deres ble inngått før 01.01.2010 
 • kvinner som er blitt enker før 01.02.2010 etter menn med medlemskap i Statens pensjonskasse før 01.10.1976
 • andre gjenlevende ektefeller enn kvinner etter punktet ovenfor, hvor
  •  avdøde hadde medlemskap i Statens pensjonskasse før 01.10.1976 og
  •  dødsfallet skjedde mellom 01.01.1994 og 01.02.2010

Beregning av pensjonen

Brutto ektefellepensjon utgjør 39,6 prosent av pensjonsgrunnlaget til din avdøde ektefelle. Størrelsen på pensjonen er avhengig av avdødes

 • opptjeningstid Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid
 • pensjonsgrunnlag Pensjons­grunnlag Pensjonsgrunnlaget er den arbeidsinntekta det er trekt pensjonsinnskot av og som pensjonen skal bli berekna ut frå. Mer om Pensjons­grunnlag
 • stillingsstørrelse Stillings­storleik Kor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Mer om Stillings­storleik

Vi samordner bruttoberegnet pensjon med blant annet ytelser fra folketrygden.

Et eksempel

 • Pensjonsgrunnlag: 500 000 kroner
 • Opptjeningstid: 25 år
 • Stillingsstørrelse: 100 %
 • Årlig ektefellepensjon* = 500 000 * 39,6 % * 25/30 = 165 000 kroner

* før samordning Samordning av ektefelle­pensjon Pensjonen fra folketrygden ligger i bunnen av trygde- og pensjonssystemet og blir utbetalt i sin helhet. Mer om Samordning av ektefelle­pensjon  og eventuell reduksjon på grunn av egen arbeidsinntekt.

Egen inntekt og brutto ektefellepensjon

Bruttoberegnet ektefellepensjon blir i en del tilfeller redusert i forhold til egen arbeidsinntekt og egen tjenestepensjon.

01.10.1976

Datoen 01.10.1976 er helt avgjørende for om din brutto ektefellepensjon blir redusert på grunn av egen arbeidsinntekt eller tjenestepensjon.

Ektefellepensjonen blir ikke redusert hvis:

 • du er enke etter en mannlig arbeidstaker som var medlem i Statens pensjonskasse før 01.10.1976.
 • du er enkemann etter en kvinnelig arbeidstaker som var medlem i Statens pensjonskasse før 01.10.1976. Det gjelder den delen av tjenestetiden som hun opptjente etter 31.12.1993.
 • Unntak: Hvis avdøde ikke hadde tre års medlemstid før 01.10.1976 eller tre års sammenhengende medlemskap med start før 01.10.1976, blir ektefellepensjonen likevel redusert.

Disse reglene gjelder fra 01.02.2010 og har tilbakevirkende kraft fra 01.01.1994.

Ektefellepensjonen blir redusert hvis:

 • du er enke eller enkemann etter en arbeidstaker som ble medlem i Statens pensjonskasse 01.10.1976  eller senere.
 • du er enkemann etter en kvinnelig arbeidstaker som ble medlem i Statens pensjonskasse før 01.10.1976. Det gjelder den delen av tjenestetiden som hun opptjente før 01.01.1994.   

Les mer om egen arbeidsinntekt og tjenestepensjon ved siden av ektefellepensjon.