Ektefelle­pensjon

Du kan ha rett til ektefellepensjon fra Statens pensjonskasse hvis din ektefelle eller registrerte partner dør. Som fraskilt kan du også ha rett til ektefellepensjon. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon.