Størrelsen på barne­pensjon

Barnepensjon er en månedlig ytelse og utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget til avdøde. Pensjonen utbetales til og med måneden barnet fyller 20 år.

Når det er flere barn i familien, får hvert barn en barnepensjon som er 15 prosent av pensjonsgrunnlaget.

Pensjon etter to foreldre

Hvis du har rett til pensjon etter begge foreldrene dine, utbetaler vi to pensjoner. Det betyr 15 prosent av hvert av pensjonsgrunnlagene.

Full pensjon

Du får full barnepensjon hvis opptjeningstiden til avdøde var 30 år eller mer.

Opptjeningstid

Er opptjeningstiden mindre enn 30 år, blir barnepensjonen redusert. Pensjonen skal da utgjøre så mange trettideler av full pensjon som den avdøde har tjenesteår.

Avdøde var i jobb

Hvis avdøde fortsatt var i jobb, tar vi med opptjeningstiden frem til 67 år når vi beregner barnepensjonen. Hvis aldersgrensen for stillingen er lavere enn 67 år, tar vi med opptjeningstiden fram til aldersgrensen når vi beregner barnepensjonen.

Avdøde var pensjonist

Hvis avdøde var AFP-pensjonist mellom 62 og 65 år, tar vi med opptjeningstiden frem til 67 år når vi beregner barnepensjonen. Hvis aldersgrensen for stillingen er lavere enn 67 år, tar vi med opptjeningstiden frem til aldersgrensen når vi beregner barnepensjonen.

Hvis avdøde var AFP-pensjonist mellom 65 og 67 år, uføre- eller alderspensjonist, vil vi ta utgangspunkt i pensjonsgrunnlaget til alderspensjonen - hva den var eller ville ha blitt - når vi beregner barnepensjon.

Nettoberegnet barnepensjon

Du har en såkalt nettoberegnet barnepensjon hvis den startet etter 01.01.2001. Pensjon blir utbetalt til og med den måneden du fyller 20 år.

En nettoberegnet barnepensjon samordner vi ikke med ytelser fra folketrygden, men derimot med andre tjenestepensjoner. Det er imidlertid greit å være klar over at de fleste offentlige tjenestepensjonsordninger er med i overføringsavtalen Overførings­avtalen Har du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman. Mer om Overførings­avtalen .

Hvis medlemmet døde før 01.01.2001