Barne­pensjon

Barn under 20 år har rett til barnepensjon dersom en av foreldrene dør og forelderen er medlem hos oss. Hvis et barn mister begge sine foreldre, og begge er medlem hos oss, har barnet rett til barnepensjon fra begge foreldrene.