Etterlatte­pensjon

Et medlemskap hos oss gir også trygghet for familien din. Etterlattepensjon er en fellesbetegnelse for ektefellepensjon og barnepensjon. Dersom du som medlem faller fra, kan din ektefelle, barn eller registrerte partner ha rett til pensjon. Hvis du står i jobb når dødsfallet inntreffer, kan dine etterlatte i tillegg ha krav på å få utbetalt en gruppelivsforsikring.