Etterlatte­pensjon

Når et medlem av Statens pensjonskasse dør, kan ektefelle, barn eller registrert partner ha rett til etterlattepensjon.