Når må eg søkje om AFP?

Du og arbeidsgivaren din må sende søknad om AFP (i arbeidsgivaren sitt pensjonsmeldingsskjema) seinast to månader før du ønskjer pensjon.