Skal uføre­pensjonen samordnes?

Uførepensjon fra Statens pensjonskasse skal ikke samordnes med uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP) fra folketrygden fra 01.01.2015. Uførepensjonen fra Statens pensjonskasse er et rent tillegg til ytelsen fra folketrygden. Uførepensjonen skal fortsatt samordnes med andre samordningspliktige ytelser fra folketrygden.