Når går uføre­pensjon over til alders­pensjon?

Uførepensjonen går over til alderspensjon fra stillingens aldersgrense, senest ved 67 år.