Må jeg være sykmeldt for å søke uføre­pensjon?

Vi krever ikke at du skal være sykmeldt for å søke uførepensjon. Det er imidlertid vanlig å være sykmeldt et år før uførepensjon blir utbetalt.

NAV krever sykmelding. Fordi vi krever at du også skal søke om ytelser i NAV hvis du er minst 50 prosent ufør, må du derfor ha sykmelding i disse tilfellene.