Må jeg søke både hos NAV og hos dere?

Dersom du søker 50 prosent uførepensjon eller mer fra Statens pensjonskasse, er det et krav at du også søker om uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden.

Søknaden om uførepensjon fra Statens pensjonskasse blir behandlet når vi har mottatt all nødvendig informasjon, deriblant melding om ytelse fra NAV. Dersom du har uføregrad på 50 prosent eller høyere, må altså vedtaket om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden være klart før vi kan behandle søknaden og utbetale uførepensjon.