Krever Statens pensjons­kasse lege­erklæring?

Hovedregelen er at Statens pensjonskasse ikke skal ha legeerklæring i tillegg til søknaden. 

Unntak:

  • Hvis du søker om uførepensjon med uføregrad lavere enn 50 prosent, må vi ha legeerklæring. 
  • Vi vil be deg sende inn legeerklæring dersom du startet i stillingen i løpet av de tre siste årene før du ble ufør.

Du vil få beskjed dersom du må sende legeerklæring.

Arbeidsgiver må sende melding om pensjon, såkalt pensjonsmelding.