Kan jeg søke AFP når jeg har delvis uføre­pensjon?

Du kan ta ut AFP selv om du allerede har delvis uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Som oftest må du ta ut AFP for hele resten av stillingen.