Kan inntektsgrensen endres?

Ja, inntektsgrensen kan endres.

Hvis du har gradert uførepensjon, kan du få fastsatt ny inntektsgrense dersom du har hatt en varig inntektsøkning i medlemspliktig stilling, og inntektsøkningen har vært høyere enn reguleringen av grunnbeløpetGrunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 101 351 kroner per 01.05.2020.Mer om Grunn­beløp (G). Frist for å søke om endret inntektsgrense er 31. desember året etter at inntektsøkningen skjedde.

Inntektsgrensen blir regulert med lønnsvekst fra 1. mai hvert år. Inntektsgrensen kan også bli endret ved endring i uføregrad eller dersom du får uføretrygd fra folketrygden.