Jeg er tidligere medlem og har AAP fra NAV. Har jeg rett til pensjon fra SPK?

Som tidligere medlem har du ikke rett til pensjon fra Statens pensjonskasse så lenge du har arbeidsavklaringspenger (AAP). Du kan ha rett til såkalt oppsatt pensjonOppsett pensjonDersom du tidlegare har vore medlem hos oss, kan du ha tent opp pensjonsrettar til ein framtidig pensjon. Desse kallar vi ein oppsett pensjon. Det blir stilt krav om minst 3 års oppteningstid.Mer om Oppsett pensjon dersom du får uføretrygd fra NAV.