Hvordan blir uføre­graden beregnet?

Uføregraden blir fastsatt ved å sammenligne inntektsevnen du hadde før du ble ufør med inntektsevnen etter at du ble ufør. Inntektsevne betyr den evnen du har til å utføre inntektsgivende arbeid.

Uføregraden blir beregnet ut fra inntekten - ikke stillingsstørrelsen - før og etter at du ble ufør.