Hvordan beregnes uføre­pensjonen?

Uførepensjonen fra Statens pensjonskasse beregnes med utgangspunkt i at du har uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger fra folketrygden. 

  • Uføretrygden fra folketrygden er 66 prosent av den tidligere inntekten du har hatt de tre beste av de fem siste årene før uførheten oppstod. 
  • Statens pensjonskasse sin ytelse kommer som et tillegg til folketrygdens uføretrygd, og vil være 3 prosent av pensjonsgrunnlaget ditt opp til 6 G pluss et kronetillegg på 25 prosent av G. Dette kronetillegget kan ikke være høyere enn 6 prosent av pensjonsgrunnlaget.
  • Har du et høyere pensjonsgrunnlag enn 6 G, får du i tillegg 69 prosent av pensjonsgrunnlaget mellom 6 og 12 G. 
  • Uførepensjonen reduseres dersom du ikke har full opptjeningstid Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid   eller hel uførepensjon.

Dersom du ikke har ytelse fra folketrygden (gjelder deg med uføregrad lavere enn 50 prosent), er uførepensjonen 69 prosent av pensjonsgrunnlaget pluss kronetillegget på 25 prosent av G.