Hva skjer hvis jeg får avslag hos NAV?

Dersom du har redusert inntektsevnen med 50 prosent eller mer, er det et krav at du søker og får innvilget uføreytelse fra folketrygden. Hvis du i slike tilfeller får avslag på arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd i folketrygden, har du ikke rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse. 

Hvis du imidlertid har redusert inntektsevnen din så lite at du ikke har rett til AAP eller uføretrygd fra folketrygden (uføregrad lavere enn 50 prosent), vil du kunne få uførepensjon fra Statens pensjonskasse selv om du har fått avslag fra folketrygden. Minste uføregrad i Statens pensjonskasse er 20 prosent.