Hva er minste uføregrad?

  • Minste uføregrad i folketrygden vil som hovedregel være 50 prosent. 
  • Minste uføregrad i Statens pensjonskasse er 20 prosent.

Det betyr at du kan ha uførepensjon i Statens pensjonskasse og ikke i folketrygden.