Lege­honorar

Vi betaler utgiftene til lege når du som medlem av Statens pensjonskasse søker om uførepensjon.

Legeerklæringen fylles ut av legen og sendes Statens pensjonskasse. Utgiftene blir refundert direkte til legen.

Honorarsatsene er etter avtale med Legeforeningen, og følgende satser gjelder fra 01.07.2018:

  • 1 285 kroner ved første gangs konsultasjon.
  • 635 kroner ved forlengelse/forhøyelse av pensjon.

Ved bruk av skjema innarbeidet i legens journalsystem gjelder andre satser.

Eventuelle fakturagebyr dekkes inntil 60 kroner.