Slik søker du uføre­pensjon

Før du søker uførepensjon må du avklare hvor stor uføregraden din er.

50 prosent ufør eller mer - slik gjør du

  1. Søk NAV om arbeidsavklaringspenger eller uføretrygdHvis du er 50 prosent ufør eller mer, krever vi at du også søker og får innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV. 
  2. Avklar dato for når sykepengene utløper med arbeidsgiver slik at arbeidsgiver får sendt korrekt dato for pensjonering til oss. Pass på at arbeidsgiver sender oss melding om pensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte.
  3. Send søknad om uførepensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte (krever innlogging). Merk at søknaden om uførepensjon først blir behandlet når vi har fått melding om vedtak fra NAV. Hvis du vil følge med på status på behandlingen av saken din, kan du gjøre dette på Min side
  4. Dersom du ved innsending av søknad får beskjed om å sende legeerklæring, må du be legen din om å fylle ut og sende oss legeerklæringsskjema så snart som mulig.

Mindre enn 50 prosent ufør - slik gjør du

  1. Avklar dato for når sykepengene utløper med arbeidsgiver slik at arbeidsgiver får sendt korrekt dato for pensjonering til oss. Pass på at arbeidsgiver sender oss melding om pensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte.
  2. Send søknad om uførepensjon senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte (krever innlogging). Hvis du vil følge med på status på behandlingen av saken din, kan du gjøre dette på Min side.
  3. Be legen din om å fylle ut og sende oss legeerklæringsskjema senest 2 måneder før den måneden pensjonen skal starte.

Du vil normalt ikke få tilbakemelding fra oss før vi har behandlet saken ferdig. Da sender vi deg et vedtaksbrev. En sak blir som regel behandlet ferdig i løpet av måneden før pensjonsutbetalingen skal begynne å løpe, forutsatt at vi tidsnok har fått alle opplysninger vi trenger for å behandle saken.