Hvordan registrere inntekt på Min side?

Hvilken inntekt skal du registrere på Min side?

Du skal oppgi arbeidsinntekten du skal ha samtidig med uførepensjonen. Dette gjelder også tilsvarende inntekt fra utlandet.

Du skal ikke oppgi for eksempel

  • uførepensjon fra SPK eller andre pensjonsordninger
  • arbeidsavklaringspenger fra NAV
  • uføretrygd fra NAV

Uførepensjonen skal reduseres for arbeidsinntekt hvis arbeidsinntekten overskrider inntektsgrensenInntekts­grenseInntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.Mer om Inntekts­grense

Kan du registrere endret arbeidsinntekt flere ganger?

Ja. Du må registrere ny forventet arbeidsinntekt hver gang inntekten din endrer seg. Les mer om hvordan du skal beregne arbeidsinntekten nedenfor. 

Hvordan skal du beregne arbeidsinntekten du skal ha samtidig med uførepensjonen?

Du må ta utgangspunkt i arbeidsinntekt før skatt. Hvis arbeidsinntekten din kommer til å variere i perioden du mottar uførepensjon, må du huske å ta med endringene når du beregner inntekten din.

Eksempel 

Selma har uførepensjon i perioden 01.01.2019-31.12.2019. I perioden 01.01.2019 – 31.03.2019 jobber hun ikke.

Selma begynner å jobbe

I perioden 01.04.2019-31.12.2019 jobber hun i 40 prosent stilling. Lønnen i 100 prosent stilling ville vært 500 000 kroner per år, så i 40 prosent stilling er lønnen 200 000 per år.

I mars melder Selma inn endret arbeidsinntekt fordi hun skal skal begynne å jobbe litt. Da må hun ta hensyn til at hun ikke har hatt arbeidsinntekt i perioden 01.01.2019-31.03.2019. Deretter må hun regne ut hvilken inntekt hun kommer til å ha i 40 prosent stilling i perioden 01.04.2019-31.12.2019 og legge inn dette som arbeidsinntekt samtidig med uførepensjon.

01.01.2019-31.03.2019 = 3 måneder (uten inntekt)
01.04.2019-31.12.2019 = 9 måneder (med årslønn på 200 000 kroner)

01.01.2019-31.03.2019 = ingen inntekt
01.04.2019-31.12.2019 = 200 000 x 9/12 = 150 000 kroner

Selma skal melde inn en forventet inntekt ved siden av uførepensjon på 150 000 kroner, som gjelder for perioden 01.01.2019-31.12.2019.

Selma får lønnsøkning

Fra 01.10.2019 får hun en lønnsøkning. Selmas nye årslønn i 100 prosent stilling ville vært 530 000 kroner, så i 40 prosent stilling er lønnen 212 000 kroner. I september må Selma derfor igjen melde inn endret arbeidsinntekt. Da må hun ta hensyn til at hun ikke har inntekt i perioden 01.01.2019-31.03.2019. Så må hun regne ut hvor mye inntekt hun hadde i perioden 01.04.2019-30.09.2019, og hvilken inntekt hun kommer til å ha i perioden 01.10.2019-31.12.2019. 

01.01.2019-31.03.2019 = 3 måneder (uten inntekt)
01.04.2019-30.09.2019 = 6 måneder (med årslønn på 200 000 kroner)
01.10.2019-31.12.2019 = 3 måneder (med årslønn på 212 000 kroner)

01.01.2019-31.03.2019 = ingen inntekt
01.04.2019-30.09.2019 = 200 000 x 6/12 = 100 000 kroner
01.10.2019-31.12.2019 = 212 000 x 3/12 = 53 000 kroner
Sum inntekt = 153 000 kroner

Selma skal melde inn en forventet inntekt ved siden av uførepensjon på 153 000 kroner, som gjelder for perioden 01.01.2019-31.12.2019.