Endring av inntektsgrensen

Inntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert. I noen tilfeller kan du søke om å få økt inntektsgrensen din.

Inntektsgrensen blir satt individuelt. Det betyr at du får vite hvilken inntektsgrense som gjelder for deg når du får innvilget uførepensjon fra oss. Inntektsgrensen din blir regulert fra 1. mai hvert år, slik at inntektsgrensen vil øke med den generelle lønnsveksten hvert år.  

Hvis du har delvis uførepensjon, kan du i enkelte tilfeller få fastsatt ny inntektsgrense. Du kan søke om å få endret inntektsgrensen din hvis 

  • du har delvis uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK), og
  • fortsatt jobber i stilling med medlemskap i SPK eller andre offentlige tjenestepensjonsordninger omfattet av overføringsavtalenOverførings­avtalenHar du vore medlem av fleire offentlege tenestepensjonsordningar, vil den norske overføringsavtalen sikre at dei ulike periodane blir slått saman.Mer om Overførings­avtalen, og
  • du har fått en varig inntektsøkning (lønnsøkning) som ikke skyldes økt stillingsstørrelse.

Vilkår for endring av inntektsgrensen

Vilkårene for å få endret inntektsgrensen er at 

  • du har hatt en varig inntektsøkning i medlemspliktig stilling, og
  • inntektsøkningen er høyere enn reguleringen av folketrygdens grunnbeløp (G)Grunn­beløpGrunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 101 351 kroner per 01.05.2020.Mer om Grunn­beløp uten at stillingsstørrelsen er økt, og
  • du setter fram krav til Statens pensjonskasse om å få endret inntektsgrensen.

Alle tre vilkårene må være oppfylt for å få endret inntektsgrensen.

Eksempel på endring inntektsgrense.

Inntektsøkning i vikariat eller økning i variable tillegg anser vi ikke som varig inntektsøkning. 

Når må du søke?

Fristen for å søke om endret inntektsgrense er 31.12 året etter inntektsøkningen skjedde.

Hvordan søke om å få endret inntektsgrensen?

Du kan søke om å få endret inntektsgrensen ved å kontakte oss via kontaktskjemaet på Min side. Du må opplyse om når du fikk varig lønnsøkning og at du søker om å få endret inntektsgrensen. 

Husk å melde inntekt via Min side

Hvis inntekten din endrer seg, må du melde fra til oss. Endringene må du melde via Min side - og du bør gjøre dette uansett om du søker om økt inntektsgrense eller ikke.