Blir etteroppgjøret utsatt hvis jeg har klagd på ligningen?

Nei, etteroppgjøret utsettes ikke som følge av klage over ligningen.