Innbetaling av krav

Hvis etteroppgjøret viser at du har fått utbetalt for mye uførepensjon, får du et krav om å betale tilbake for mye utbetalt pensjon. Innbetaling må skje innen avtalt frist.

Mulighet for å dele opp innbetaling

Hvis du ikke lenger får utbetalt pensjon fra oss, skal for mye utbetalt uførepensjon betales inn i én innbetaling.

Dersom slik innbetaling får store økonomiske konsekvenser for deg, kan du be om å få dele opp beløpet. Beløpet kan deles opp i maksimalt tre månedlige innbetalinger.

Hvis du ønsker å dele opp innbetalingen, ta kontakt med oss på postmottak@spk.no.

Inkasso

Dersom du ikke betaler inn avtalt beløp innen de fristene du har fått oppgitt, blir saken sendt til inkasso. Etter at saken er sendt inkasso, er det inkassobyrået som står for innkreving. Hvis du har spørsmål om innbetalingen etter at inkassobyrået har overtatt saken, så er det inkassobyrået du må ta kontakt med.