Hva er etteroppgjør for uførepensjon?

Når skatteoppgjøret er klart, sjekker vi om du har fått riktig uførepensjon ut fra den inntekten du har hatt. Har du fått for mye eller for lite pensjon, får du et etteroppgjør.

Når vi beregner uførepensjonen din, fastsetter vi en inntektsgrense Inntekts­grense Inntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert. Mer om Inntekts­grense . Inntektsgrensen er den årlige arbeidsinntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert. Du må selv melde fra til oss via Min side om du har inntekt eller hvis inntekten endrer seg. Uførepensjonen din skal nemlig reduseres hvis inntekten overstiger inntektsgrensen.

Hvordan gjennomføres etteroppgjøret?

Etter innføring av nytt regelverk for uførepensjon fra 1.1.2015 skal vi etter loven foreta et etteroppgjør.

Hvert år når skatteligningen er klar, skal vi foreta et etteroppgjør. Dette gjør vi for å sikre at pensjonen din er beregnet ut fra den inntekten du faktisk hadde samtidig med uførepensjonen. I etteroppgjøret sammenligner vi pensjonsgivende inntekt Inntekt Med inntekt meiner vi pensjonsgivande inntekt i folketrygda. Mer om Inntekt  for året (oppgitt fra Skatteetaten) med inntekten vi har brukt for å beregne pensjonen din. Hvis du ikke har uførepensjon hele året, bruker vi den pensjonsgivende inntekten du har i den perioden du mottar uførepensjon.

Hvis etteroppgjøret viser at du har fått utbetalt for lite uførepensjon, får du en etterbetaling. Har du fått utbetalt for mye uførepensjon, får du et krav om betale tilbake. 

Oppgjøret er objektivt - det vil si at det vurderes ikke om det noen sin skyld at en feilutbetaling har skjedd.

Når gjennomføres etteroppgjøret?

Etteroppgjøret skal skje etter at ligningsopplysningene for det aktuelle året foreligger.