Uføre­pensjon

Dersom du får redusert inntektsevnen din på grunn av sykdom eller skade, kan du ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse. Pensjonen utbetales vanligvis etter at du har vært sykmeldt i ett år, og pensjonen kan utbetales uavhengig av om uførheten er midlertidig eller varig.

FØR DU SØKER OM UFØREPENSJON:

Har du rett til uførepensjon?

Du kan ha rett til uførepensjon hvis du som medlem har fått nedsatt inntektsevnen på grunn av sykdom eller skade. Også tidligere medlemmer kan ha rett til uførepensjon fra Statens pensjonskasse. 

Sjekk hvilke vilkår som gjelder for deg.

Slik søker du uførepensjon

Hvis du skal søke om uførepensjon, følg veiledningen for å søke om uførepensjon.

Slik beregnes uførepensjon

Uførepensjon fra Statens pensjonskasse blir som hovedregel beregnet som et tillegg til arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV.

Mer om beregning av uførepensjon?

MENS DU MOTTAR UFØREPENSJON:

Inntekt og uførepensjon

Når du får et vedtak om uførepensjon fra Statens pensjonskasse, får du også vite hvilken inntektsgrense som gjelder for deg. Inntektsgrensen er den årlige arbeidsinntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

Les mer om inntekt i tillegg til uførepensjon

Slik søker du om forlenget eller forhøyet uførepensjon

Mottar du allerede uførepensjon fra Statens pensjonskasse, men skal søke om forlenget eller forhøyet ytelse?

Følg veiledningen for å søke forlenget eller forhøyet uførepensjon.

Dersom du blir frisk

Hvis du fortsatt er delvis ufør

Du må melde fra på Min side hvis du har inntekt, eller hvis inntekten din endrer seg. Du beholder uføregraden du fikk innvilget, så lenge uførevedtaket ditt gjelder. Pensjonen blir imidlertid redusert hvis inntekten overstiger inntektsgrensen, men øker igjen hvis inntekten synker under inntektsgrensen.

Hvis du er friskmeldt og skal tilbake i full jobb

Ta kontakt med oss på e-post eller telefon slik at uførepensjonen blir stoppet fra det tidspunktet du er friskmeldt.

Utbetaling av uførepensjon

Uførepensjon fra oss kommer vanligvis ikke til utbetaling før sykepengene fra folketrygden opphører. Normalt utbetales sykepenger i 12 måneder.

Les mer om utbetaling av uførepensjon.