Samordning for deg født 1954 eller senere

Pensjonen fra Statens pensjonskasse er en tjenestepensjon og skal samordnes med alderspensjonen fra folketrygden.

I praksis betyr det at pensjonen fra Statens pensjonskasse blir redusert med et såkalt samordningsfradrag.

Hvis du er født i perioden 1954 til og med 1963, vil du ha opptjening i folketrygden både etter gammelt regelverk og etter det regelverket som ble innført 01.01.2011.

Hvis du er født etter 1963, vil du ha opptjening i folketrygden kun etter regelverket som ble innført 01.01.2011. 

Regelverket for hvordan alderspensjonen fra folketrygden og Statens pensjonskasse skal tilpasses hverandre, og dermed samordnes, er ikke på plass for noen av disse gruppene.