Slik beregnes alders­pensjon

Reglene for hvordan alderspensjon blir beregnet varierer avhengig av når du er født.