Inntekt og alders­pensjon

Du kan ha arbeidsinntekt selv om du har gått av med alderspensjon. Pensjonen fra oss vil da i mange tilfeller bli redusert.