For deg som står i stilling med medlemskap i SPK og er født i 1963 og senere:

Pensjons­kalkulator

Laster...

Pensjonskalkulatoren er et verktøy som skal vise deg hvordan de nye pensjonsreglene slår ut for deg som er født i 1963 eller senere. Kalkulatoren har svært begrenset funksjonalitet og gir deg ikke mulighet for å se hvordan du kan kombinere jobb og pensjon, eller ta ut AFP og pensjon fra folketrygden og SPK på ulike tidspunkt. En ny kalkulator som gir deg disse mulighetene vil komme senere.