Alderspensjon for deg født i 1963 og senere

Omtrent slik blir alders­pensjonen din

Regjeringen har lagt fram forslag til nye regler for offentlig tjenestepensjon. Endelig beslutning i Stortinget er ventet før sommeren 2019. Les hva de nye reglene kan bety for Henrik (1963), Anna (1973), Kaja (1983) og Mikkel (1993).

Vi skriver "kan", fordi dette er tenkte eksempler, basert på det høringsnotatet Arbeids- og sosialdepartementet sendte ut høsten 2018. Først når regelverket er vedtatt i Stortinget vet vi sikkert hvordan framtidens tjenestepensjon vil bli.

Det vi kan si med sikkerhet allerede nå, er at de yngre årskullene må jobbe lenger enn dagens pensjonister for å få like stor pensjon. Vi har tatt utgangspunkt i Henrik som er født i 1963 og regnet ut hvor mye lenger Anna, Kaja og Mikkel må jobbe for å oppnå samme alderspensjon som han.

Møt Henrik
(født i 1963)
Møt Anna
(født i 1973)
Møt Kaja
(født i 1983)
Møt Mikkel
(født i 1993)

Mange ulike forutsetninger

Det er viktig å være klar over at det er mange faktorer som spiller inn når vi beregner pensjonen din. I disse typeeksemplene har vi gitt personene like forutsetninger med hensyn til opptjeningstid og lønnsgrunnlag, fordi vi ville vise et hovedmønster.

Det er også viktig å huske at de yngre årskullene må jobbe lenger, men de vil sannsynligvis også leve lenger og få utbetalt pensjon over flere år.