Har du særaldersgrense?

Er du født i 1963 eller senere og snart skal gå av med særalderspensjon, får du inntil nye regler vedtas beregnet særalderspensjon etter «gamle» regler.

Detaljene i hvordan særalderspensjonen faktisk blir beregnet er ventet å være klar i løpet av 2020. Men det som er klart er at du som har særaldersgrense skal sikres en tidligpensjon fram til du er 67 år som ikke er dårligere enn hvis dagens regler videreføres.

På litt lengre sikt er det planlagt helt nye regler for beregning av særalderspensjon.