Alders­pensjon for deg født i 1963 eller senere

Regelverket for beregning av pensjon for deg som er født 1963 eller senere, er nå vedtatt. Etter at regjeringen og partene i arbeidslivet ble enige om en ny pensjonsløsning i offentlig sektor, vedtok Stortinget i juni 2019 et helt nytt pensjonssystem, som trer i kraft fra 2020.