Alderspensjon for deg født i 1963 eller senere

Regelverket for beregning av pensjon for deg som er født 1963 eller senere, er ikke på plass. Etter at regjeringen og partene i arbeidslivet ble enige om en ny pensjonsløsning i offentlig sektor, har regjeringen utarbeidet et forslag til nytt regelverk, som nå har vært på høring. Forslag til nytt lovvedtak ventes i løpet av våret 2019.