Alders­pensjon for deg født i 1963 eller senere

Regelverket for beregning av pensjon for deg som er født 1963 eller senere, er ikke på plass. Etter at regjeringen og partene i arbeidslivet ble enige om en ny pensjonsløsning i offentlig sektor, har regjeringen utarbeidet et forslag til nytt regelverk, som nå er oversendt Stortinget. Forslag til nytt lovvedtak ventes før sommeren 2019.