Alders­pensjon for deg født 1959-1962

Alderspensjon fra Statens pensjonskasse kommer i tillegg til alderspensjon fra folketrygden, og du kan ta ut alderspensjon fra SPK fra fylte 67 år.