Alders­pensjon for deg født 1959-1962

Medlemmer født mellom 1959 og 1962 er garantert en viss prosent av pensjonsgrunnlaget i alderspensjon fra Statens pensjonskasse.