Alderspensjon for deg født 1943-1953

Du får full alderspensjon fra Statens pensjonskasse hvis du har 30 års opptjening i 100 prosent stilling. Full alderspensjon fra oss betyr 66 prosent av pensjonsgrunnlaget før levealdersjustering.