Slik beregnes alderspensjon for tidligere medlemmer

Størrelsen på pensjonen beregnes etter to forskjellige regelsett, avhengig om du ble medlem av Statens pensjonskasse før eller etter 1. januar 1967.

  • Full opptjeningstid i Statens pensjonskasse er 30 år. Hvis du har tre års medlemskap før 1. januar 1967 eller tre års sammenhengende medlemskap med start før 1. januar 1967, har du krav på alderspensjon etter antall medlemsår regnet i forhold til 30-deler. Det vil si etter samme regler som for ordinær alderspensjon.

  • Hvis du ble medlem etter 1. januar 1967, beregner vi pensjonen etter forholdet mellom faktisk opptjeningstid og den opptjeningstiden du kunne ha oppnådd ved å være medlem hos oss frem til aldersgrensen. Den mulige opptjeningstiden kan likevel ikke settes til kortere enn 30 år og lenger enn 40 år.

Mer om alderspensjon for ulike årskull.