Slik beregnes alderspensjon for tidligere medlemmer

Størrelsen på pensjonen beregnes etter to forskjellige regelsett, avhengig om du ble medlem av Statens pensjonskasse før eller etter 1. januar 1967.

  • Full opptjeningstid i Statens pensjonskasse er 30 år. Hvis du har tre års medlemskap før 1. januar 1967 eller tre års sammenhengende medlemskap med start før 1. januar 1967, har du krav på alderspensjon etter antall medlemsår regnet i forhold til 30-deler. Det vil si etter samme regler som for ordinær alderspensjon.
  • Hvis du ble medlem etter 1. januar 1967, beregner vi pensjonen etter forholdet mellom faktisk opptjeningstid og den opptjeningstiden du kunne ha oppnådd ved å være medlem hos oss frem til aldersgrensen. Den mulige opptjeningstiden kan likevel ikke settes til kortere enn 30 år og lenger enn 40 år.

Pensjonen beregnes som 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, det vil si oppregulert lønn fra du sluttet i stillingen. Andre forhold som påvirker størrelsen på pensjonen er:

  • pensjonsgivende  opptjeningstid Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid
  • gjennomsnittlig  stillingsstørrelse Stillings­storleik Kor mykje heiltid og deltid du har jobba i yrkeskarrieren din, avgjer storleiken på pensjonsgrunnlaget ditt når du går av med pensjon. Mer om Stillings­storleik
  • hvilken nevner pensjonen skal beregnes av

I tillegg er størrelsen på pensjonen avhengig av når du ble født. Årsaken er at alle pensjoner skal  levealdersjusteres Levealders­justering Pensjonen du har tent opp skal fordelast på den mengda år årskullet ditt blir forventa å leve. Dette blir kalla levealdersjustering. Så lenge levealderen aukar, må kvart årskull jobbe lenger enn det førre for å oppnå same pensjon. Mer om Levealders­justering .

Eksempel

Lars er 67 år og tidligere medlem av Statens pensjonskasse. Han har søkt alderspensjon fra folketrygden og alderspensjon fra Statens pensjonskasse.

  • Oppregulert pensjonsgrunnlag er 400 000 kroner.
  • Gjennomsnittlig stillingsstørrelse er 100 %.
  • Opptjeningstiden er 10 år.
  • Lars startet i stillingen med medlemskap i Statens pensjonskasse i 1974.

Årlig pensjon blir*:

400 000 x 66 % x 10/40 = 66 000 kroner

*før samordning Samordning Pensjonen frå Statens pensjonskasse og andre offentlege tenestepensjonsordningar skal samordnast med ytingar frå folketrygda. Samordningslova regulerer fordelinga av utbetalinga av pensjon frå folketrygda og offentlege tenestepensjonsordningar. Mer om Samordning  med folketrygden.