Når kan du gå av med alders­pensjon?

Du kan som hovedregel ta ut alderspensjon fra Statens pensjonskasse fra måneden etter at du er fylt 67 år.

Lavere aldersgrense

Hvis du har stilling som har lavere aldersgrense Alders­grense Aldersgrensa følgjer den stillinga du er tilsett i, og er det tidspunktet du må slutte i stillinga. Mer om Alders­grense enn 70 år, kan du få pensjon inntil tre år før aldersgrensen hvis summen av alderen din og opptjeningstiden Opptenings­tid Den tida du har vore medlem i Statens pensjonskasse blir kalla oppteningstid. Dette vil normalt seie den tida du har jobba i ei statleg stilling og har betalt pensjonsinnskot. Permisjonar i samsvar med med permisjonsavtalen gir deg også oppteningstid. Mer om Opptenings­tid er minst 85 år.

Fleksibel alderspensjon fra folketrygden

Folketrygden har andre regler for når du kan ta ut pensjon enn det vi har. Du kan ta ut alderspensjon fra folketrygden fra du er 62 år. Dersom du tar ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden før du fyller 67 år, kan det føre til at du mister rettigheter hos oss.

Hvis du slutter å jobbe før fylte 67 år

Dersom du tar ut fleksibel alderspensjon i folketrygden og slutter helt i stillingen som gir deg rett til medlemskap i Statens pensjonskasse, vil du miste retten til medlemskap hos oss.

Fortsetter å jobbe og tar ut fleksibel alderspensjon

Dersom du tar ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden og fortsetter i medlemspliktig stilling, vil du beholde medlemskapet og rettighetene som følger medlemskapet. Du vil fortsatt ha rett til alderspensjon fra Statens pensjonskasse dersom du fortsetter i stillingen fram til du tar ut alderspensjonen fra oss etter fylte 67 år. Vær imidlertid oppmerksom på at dersom du tar ut fleksibel alderspensjon fra folketrygden før 67 år, kan dette ha konsekvenser for størrelsen på pensjonen fra Statens pensjonskasse.