Vartpenger

Vartpengar skal kompensere for inntekta du mister dersom du blir overtalig.

Det er verksemder med tilsette som ikkje er omfatta av lov om staten sine tenestemenn (fristilte verksemder) som kan ha ein vartpengeordning.

Vartpengeordninga i Statens pensjonskasse stansa frå 1. mars 2016. Frå denne datoen vil ikkje arbeidstakarar ha rett til vartpengar. Dei som allereie får utbetalt vartpengar vil framleis få vartpengar som før. 

Les mer om vartpengar