Inntekts­grense

Inntektsgrensen er den årlige inntekten du kan ha før uførepensjonen blir redusert.

Med det nye regelverket for uførepensjon fra 1.1.2015 ble det innført en inntektsgrense. Dette beløpet tilsvarer den arbeidsinntekten du kan ha før uførepensjonen din blir redusert. Hvis du tjener mer enn inntektsgrensen, beregner vi et fradrag i uførepensjonen for den delen av inntekten som overstiger inntektsgrensen.

Inntektsgrensen blir satt individuelt. Det betyr at du får vite hvilken inntektsgrense som gjelder for deg når du får innvilget midlertidig uførepensjon eller uførepensjon fra oss. Inntektsgrensen din blir regulert med lønnsvekst fra 1. mai hvert år. 

Inntektsgrensen blir beregnet ut fra forventet inntekt. Hvis du har uføretrygd fra folketrygden vil du få lagt til en friinntekt på 40 prosent av folketrygdens grunnbeløp Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 92 576 kroner per 01.05.2016. Mer om Grunn­beløp (G).

Eksempel

Fredrik har 60 prosent uførepensjon fra Statens pensjonskasse og 60 prosent uføretrygd fra NAV. Han fortsetter i delvis stilling og har en forventet inntekt på 200 000 kroner. I og med at Fredrik har uføretrygd fra folketrygden, får han et fribeløp på 40 prosent av G i tillegg. Hvis G er 90 068 kroner, vil 40 prosent av G være 36 027 kroner. Fredriks inntektsgrense er forventet inntekt pluss fribeløpet, altså 200 000 + 36 027 = 236 027 kroner.

Endring av inntektsgrensen

Hvis du har gradert uførepensjon, kan du få fastsatt ny inntektsgrense. Endring av inntektsgrensen forutsetter at

  • du har hatt en varig inntektsøkning i medlemspliktig stilling, og
  • inntektsøkningen er høyere enn reguleringen av grunnbeløpet Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 92 576 kroner per 01.05.2016. Mer om Grunn­beløp  (G) uten at stillingsstørrelsen er økt, og
  • du setter fram krav til Statens pensjonskasse om å få endret inntektsgrensen.

Frist for å sette fram krav om endret inntektsgrense er 31. desember året etter inntektsøkningen skjedde. Du kan sende kravet til e-post: postmottak@spk.no. Du må dokumentere at inntektsøkningen er varig - for eksempel med bekreftelse fra arbeidsgiver.