Poengtall

Poengtal reflekterer den pensjonsgivande inntekta du har hatt frå og med det året du fyller 17 år til og med det året du fyller 69 år. Dei blir brukte ved berekninga av tilleggspensjon i folketrygda.

Det blir berre berekna poengtal av inntekt som er høgare enn grunnbeløpet Grunn­beløp Grunnbeløpet i folketrygda, som vi ofte kallar G, blir justert ein gong i året og er 92 576 kroner per 01.05.2016. Mer om Grunn­beløp (G). Inntekt mellom 6 og 12 G blir medrekna med 1/3. Inntekt over 12 G blir ikkje medrekna.