Poengår

Eit poengår er eit kalenderår etter 1966 som du har tent opp  poengtall Poengtall Poengtal reflekterer den pensjonsgivande inntekta du har hatt frå og med det året du fyller 17 år til og med det året du fyller 69 år. Dei blir brukte ved berekninga av tilleggspensjon i folketrygda. Mer om Poengtall  i, har framtidig poengtal for eller er godskrive poengtal for.

Poengåra blir brukte ved berekning av tilleggspensjon i folketrygda.